Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “CORSO” Marek Zimmer rozpoczęło swoją działalność w dniu 05.04.2004 r.

Przeważającą działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorstwo są roboty związane z budową dróg, na terenie całego województwa Dolnośląskiego.

Wykonujemy chodniki, ścieżki dla pieszych i rowerzystów, drogi leśne, place zakładowe.

Ponadto, przedsiębiorstwo zajmuje się przygotowywaniem terenów pod inwestycje i wynajmem sprzętu budowlanego. Wykonujemy roboty ziemne, niwelację terenu, stabilizację gruntów, fundamenty pod budynki.

W ostatnich latach podjęliśmy się także zadań związanych pracami
hydro-inżynieryjnymi. Budową zbiorników retencyjnych,
stawów hodowlanych dla państwowych jak i prywatnych
inwestorów oraz odwadnianiem terenów budowy,
drenowaniem terenów rolniczych i leśnych.

Z biegiem lat nasza firma wzbogaca swoje
doświadczenie w zakresie prac
budowlano-hydro-inżynieryjnych oraz utrzymania
całorocznego terenów zielonych, infrastruktury
wokół istniejących jak i nowo
powstających obiektów.

Zapraszamy Do Współpracy !!!


© 2016 P.W. CORSO | Brukarstwo | Roboty ziemne | Roboty budowlane | Budowa zbiorników wodnych | Ogrodzenia | Wznajem Maszyn